סובל מדורבן ברגל, למד מה הן הסבות המכאבניות להווצרות דורבן ברגל.

דורבן בכף הרגל

מאמרים אחרונים בנושא דורבן בכף הרגל

מחקר המתחקה אחר הגורמים לדורבן ומשווה בין "תאוריית המתיחה" ל"תאוריית הדחיסה"

 דורבן   הינה בעיה שכיחה בעולם המערבי מאידך הפתופיזיולוגיה וההסטולוגיה של התפתחות דורבן בקרסול עדיין אינו ברור לחלוטין, מחקר זה מנסה להתחקות אחר הגורמים להתפתחות דורבן כף הרגל בקרב  אוכלוסיה בוגרת ומנסה לאתגר את התאוריה השכיחה כיום הקרויה "תאוריית המתיחה" כגורם להופעת הדורבן.

 שיטת המחקר : המחקר בוצע על כ216 מבוגרים, גיל הממוצע של הנחקרים היה 75.9, כ140 מהנחקרים היו נשים ו76 מהנחקרים היו גברים, הנחקרים  נבדקו בצילום צד וניסו לאתר המצאות דורבן פלנטרי, ודורבן אחורי באינסרציית גיד אכילס.

במהלך הניסוי נבדקו הקשר בין נוכחות הדורבן, למדדים כמו מין המטופל, אינדקס מסת גוף, פתולוגיות רדיוגרפיות אחרות, דיווח עצמי על כאבים או הסטוריה של כאבים נבדקו.

תוצאות המחקר: מבין 216 המשתתפים בניסוי, בקרב כ 119 המהווים 55 אחוז מהמשתתפים נמצא דורבן פלנטרי ובקרב 103 מהם המהווים 48% נמצא דורבן אחורי באינסרציית גיד אכילס.

בקרב אותם נחקרים שנמצא אצלהם דורבן פלנטרי נמצא סיכוי גבוה יותר להמצטות בדורבן אחורי באינסרציית גיד אכילס.

לא נמצא קשר בין המצאות דורבן פלנטרי או דורבן אחורי  למין המשתתפים.

נמצא קשר בין מדד ההשמנה לבין הופעת דורבן פלנטרי בקרסול.

נמצא קשר בין המצאות דלקת מפרקים ניוונית וכאבים נוכחיים או הסטוריה של כאבים בעקב ודורבן פלנטרי.

מסקנת החוקרים: דורבן בכף הרגל שכיח יותר בקרב מבוגרים, שכיח יותר בקרב בעלי משקל ייתר ושכיח יותר בקרב אנשים הסובלים מדלקת פרקים ניוונית. ממצאים אלו לדעת המחברים עשויים לתמוך בתאוריה כי דורבן העקב נוצר כתוצאה מתגובה אדפטיבית של הקלקנאוס ללחץ פלנטרי ולא בעיקבות מתיחת הפסיה הפלנטרית.

 מחקר זה מצטרף למחקרים אחרים שיצאו לאחרונה  המטילים ספק בתאוריה הגורסת כי דורבן כף הרגל נוצר בעקבות משיכה חוזרנית של ה הפסיה הפלנטרית  באינסרציית הקלקנאוס:

1. מחקרים אחרונים מצאו כי דורבן כף הרגל אינו מתפתח באינסרציית הפסיה הפלנטרית כי אם במיקום עמוק יותר באינסרציית המכופף הקצר של אצבעות כף הרגל או באינסרציה של ה אבדוקטור של האגודל.

2. מחקרים אחרונים גילו כי הטרבקולות של הדורבן אינם מכוונות בכיוון הפסיה הפלנטרית כפי שהינו מצפים מדורבן המתרחש כתגובה ללחצי מתיחה.

 3.  מחקר גילה כי דורבן פלנטרי עשוי להתפתח גם לאחר ניתוק הפסיה הפלנטרית.

 4.  דורבן העקב מתרחש באופן שכיח יותר בקרב מבוגרים אשר כריות השומן בהם עברו תהליך ניווני..